Lokalizacja
Biuro rachunkowe - Księgowy-24.pl
ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
NIP: 8971792887, KRS: 0000480352

Kontakt
Telefon: +48 601 500 536, +48 606 916 319
E-mail: kontakt@ksiegowy-24.pl

Centrum wiedzy

FAQ - Często zadawane pytania

Jak dostarczam dokumenty do biura rachunkowego?

Dokumenty dostarczasz elektronicznie. Wystarczy je zeskanować lub zrobić zdjęcie smartfonem. Najlepiej, jeżeli dokumenty są w formacie PDF lub JPEG. Dokumenty możesz przekazać następującymi kanałami:

  • wysyłając email na wskazany w umowie adres,
  • podłączając dokumenty bezpośrednio w udostępnionym systemie informatycznym.
Co robię z posiadanymi dokumentami księgowymi?
Dokumenty papierowe, a także wydruki dokumentów elektronicznych (np. otrzymane na maila e-faktury) przechowujesz w segregatorze. Do segregatora dołączasz również wydruki otrzymanych z biura rachunkowego dokumentów, np.: księgi przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, deklaracji. Każdy dokument księgowy (faktura zakupu, faktura sprzedaży, dowód wewnętrzny, dowód bankowy), który jest ujęty w ewidencji podatkowej (księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów) ma jeden niepowtarzalny numer pozycji (tzw. liczbę porządkową). Numer ten nanosisz długopisem na papierowy dowód księgowy (np. fakturę). Segregator z dokumentami należy przechowywać do końca okresu przedawnienia zobowiązań. Biuro rachunkowe Księgowy-24.pl poinformuje Cię do jakiej daty dokumenty należy przechowywać.
Czy posiadane dokumenty mogę przechowywać w wersji elektronicznej?
Zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną Ministra Finansów dokumenty księgowe, takie jak faktury VAT, dowody bankowe, itp. można przechowywać w wersji elektronicznej (np. jako skany). Należy jednak zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby dokumenty te nie uległy zniszczeniu (np. podczas awarii twardego dysku komputera). Ponadto należy zapewnić, aby sposób zabezpieczenia i dostępu do tych dokumentów spełniał wymagania regulacji prawnych. Biuro rachunkowe Księgowy-24.pl rekomenduje wystąpienie do Ministerstwa Finansów o wydanie interpretacji w zakresie praktyki stosowanej przez podatnika przy archiwizacji i digitalizacji dokumentów księgowych. Należy jednocześnie racjonalnie oceniać i dostrzegać zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie, zarówno technologiczne, jak i prawne. Z jednej strony mamy dostęp do coraz bardziej innowacyjnych i bezpiecznych technologii, a z drugiej Ministerstwo Finansów jest również istotnym propagatorem nowoczesnych technologii i cyfrowego podejścia do danych (JPK, e-deklaracje, faktury elektroniczne, algorytmy kontroli danych przekazywanych przez podatników). Wydaje się zatem, że digitalizacja danych to akceptowany i nieuchronny kierunek do jakiego zmierza polski system prawny przy pełnej akceptacji administracji podatkowej.
Czy biura zapewnia zasoby IT i dostęp online do moich danych?
Tak, biuro rachunkowe Księgowy-24.pl jest nowoczesnym biurem, zapewniającym użytkownikowi szereg narzędzi IT. Dla segmentu MIKRO udostępniamy system online, w którym użytkownik ma dostęp do swoich danych danych finansowych 24h. W systemie tym  możesz wystawiać faktury, prowadzić magazyn, ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu, itp. Współpracujemy z innowacyjnymi i renomowanymi partnerami, dostarczającymi znane na rynku narzędzia IT, w tym rozpoznawane marki, jak np. WFirma, SALDEO, Alfresco. Ponieważ Centrum Service dostarcza również specjalistyczne usługi związane z procesami księgowymi dla segmentu MSP, pracujemy na systemach dedykowanych temu segmentowi (np. system REWIZOR firmy Insert), a także na narzędziach do zarządzania pracą i kreujących ekosystemy dla pracy w modelu rozproszonym.