Lokalizacja
Biuro rachunkowe - Księgowy-24.pl
Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
NIP: 8971792887, KRS: 0000480352

Kontakt
Telefon: +48 601 500 536, +48 71 3 777 314
E-mail: kontakt@ksiegowy-24.pl

Zarządzanie procesami

Modelowanie procesów

Każda ocena efektywności pracy działu księgowego rozpoczyna się od mapowania procesów. Na tym etapie analizujemy schematy, aby upewnić się, że wszystkie zadania są realizowane dla osiągnięcia celu procesu, że nie ma zadań, które się dublują, itp. Następnie wybieramy wskaźniki, którymi będziemy oceniać efektywność pracy i ich wartości docelowe. System zarządzania pracą dostarcza nam pomiaru czasu realizacji zadań i procesów. Po otrzymaniu obu danych jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak efektywnie nasze służby księgowe wykonują powierzone zadania.

Mapy procesów i wartości wskaźników efektywności pracy pozwalają właścicielom biznesowym na:

  • wysokopoziomową ocenę i poznanie procesów księgowych,
  • analizę wąskich gardeł,
  • ocenę, które procesy są mniej lub bardziej pracochłonne i jak to się ma do korzyści z ich obsługi,
  • które fragmenty procesu wymagają wsparcia.

Dzięki tak zobiektywizowanej wiedzy decydenci z poczuciem komfortu mogą podejmować ważne decyzje dotyczące zmian w działach księgowych. Oto przykłady takich decyzji:

  • które procesy księgowe są realizowane nieefektywnie w porównaniu z ofertą firm zewnętrznych i należy je outsourcować,
  • czy warto świadczyć usługi danemu klientowi, skoro okazuje się, że nie kalkulowane dotąd koszty obsługi księgowej zdecydowanie zmieniają wskaźnik rentowności na kontrakcie,
  • w jaką funkcjonalność lub w jakie systemy IT warto inwestować, aby polepszyć efektywność pracy (np wyeliminować wąskie gardła lub nieefektywną ludzką pracę zautomatyzować).

Sporządzenie map procesów to jedynie "zdjęcie" organizacji pracy zespołu na moment ich przygotowania. Aby organizacja osiągała trwale doskonałość operacyjną należy w sposób ciągły monitorować przyjęte wartości wskaźników i oceniać sposób obsługi procesów w konfrontacji z wiedzą o nowych technikach pracy i aktualnie dostępnych narzędziach.